Beiträge

 

 

   Rechtliche Hinweise

   Informacje prawne

 

Die Inhalte dieser Webseiten wurden sorgfältig geprüft und nach bestem Wissen erstellt. Falls Sie dennoch Fehler oder Unkorrektheiten entdecken, möchten Sie mir bitte umgehend Bescheid geben. Für die hier dargebotenen Informationen wird kein Anspruch auf Vollständigkeit, Aktualität, Qualität und Richtigkeit erhoben. Es kann keine Verantwortung für Schäden übernommen werden, die durch das Vertrauen auf die Inhalte dieser Webseiten oder deren Gebrauch entstehen.

Falls Sie vermuten, dass von dieser Website aus eines Ihrer Schutzrechte verletzt wird, teilen Sie das bitte umgehend per elektronischer Post mit, damit zügig Abhilfe geschafft werden kann.

Mein Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte ich keinen Einfluss habe. Deshalb kann ich für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei bekannt werden von Rechtsverletzungen werde ich derartige Links umgehend entfernen.

Hinweis zur Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter https://ec.europa.eu/consumers/odr/ finden.

 

 

 

Zawartość strony te zostały dokładnie sprawdzone i utworzone w dobrej wierze. Jeśli zauważysz Niemniej jednak błędy lub nieścisłości, chcesz udzielić odpowiedzi do mnie natychmiast. Nie roszczenie do kompletności, aktualność, jakości i dokładności jest opłata za informacje przedstawione tutaj. Może ona podjąć nie ponosi odpowiedzialności za szkody, spowodowane przez uzależnienia od zawartości tych witryn sieci Web lub jej wykorzystania.

Jeśli podejrzewasz, że jeden z Twojego praw jest naruszona z tej witryny sieci Web, skontaktuj się niezwłocznie z pocztą elektroniczną, aby szybko naprawienia szkody można osiągnąć.

Moja witryna zawiera łącza do zewnętrznych stron sieci Web po trzecie, na których zawartość I nie mają wpływu. Dlatego też I nie może zagwarantować dla tych dziwne zawartości. Odpowiednich dostawcy lub operatora jest odpowiedzialny za treść stron połączonych. Połączone witryn były sprawdzane w momencie łączenia dla możliwych wykroczeń prawnych. Nielegalnych treści nie były wyraźnie rozpoznawalne w momencie łączenia. Jednakże stałą kontrolę stron połączonych jest nierozsądne bez konkretnych dowodów naruszeniu. Kiedy jesteśmy świadomi naruszeń, takie powiązania będą usunąć natychmiast.

Uwaga dotycząca internetowego rozstrzygania sporów zgodnie z Art. 14 ust. 1 ODR-VO
Komisja Europejska udostępnia internetową platformę rozwiązywania sporów (OS), dostępną pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferienwohnung Märkische Schweiz, Ferienwohnung Münchehofe, Ferienwohnung Müncheberg, Ferienwohnung Buckow, Ferienwohnung Waldsieversdorf, Ferienwohnung Obersdorf